ابزار وبمستر

بنر صفحه نخست
 انتخاب پمپ مناسب یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی کشاورزان و استفاده کنندگان از پمپهای آبی است زیرا این انتخاب به تخصصهای خاصی نیاز دارد. اطلس پمپ با ارائه نرم افزاری کامل و قدرتمند سعی کرده است تا این چالش بزرگ را برای کشاورزان و سایر مصرف کنندگان حل نمایید تا این عزیزان بتواند بهترین پمپ را برای مصارف خود انتخاب نمایند.

 
تقطه راندمان : وقتی الکتروپمپ در آبدهی تعیین شده + ارتفاع تعیین شده ازطرف طراحان یا کارخانه سازنده"انتقال آب"را انجام دهد لوازم داخلی الکتروپمپ از قبیل بلبرینگها و کلیه قطعاتی که درحال چرخش هستند در بهترین وضعیت تعریف شده کار نموده و انرژی یا سوخت مصرفی دربهترین حالت ممکن قرار دارد. معمولا ستون وسط جدولهای راهنمای پمپ بهترین حالت هد و دبی می باشند.
پمپهای فشارقوی == (WKL)
پمپ گریز ازمرکز === (ETA)
قطعات یدکی ****** WKL
قطعات یدکی ****** ETA
کوبلینگ
پمپ گل کش