ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپهای فشارقوی == (WKL) / پمپ فشار قوی WKL 125
پمپ فشار قوی WKL 125
شروع قیمت از : 49,717,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 125/ 1 125 150 291
49,717,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 1a پروانه295mm 125 150 291
49,717,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 2 125 150 349
60,594,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 2a بروانه310mm 125 150 349
60,594,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 2a پروانه295mm 125 150 349
60,594,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 3 125 150 407
67,878,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 3a پروانه300mm 125 150 407
67,878,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 4 125 150 465
77,577,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 4a پروانهa310mm 125 150 465
77,577,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 5 125 150 523
87,726,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 6 125 150 581
98,419,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 6a پروانه310mm 125 150 581
98,419,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات