ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپهای فشارقوی == (WKL) / پمپ فشار قوی WKL 125
پمپ فشار قوی WKL 125
شروع قیمت از : 111,110,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 125/ 1 125 150 291
111,110,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 1a پروانه295mm 125 150 291
113,110,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 2 125 150 349
135,700,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 2a بروانه310mm 125 150 349
137,700,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 2a پروانه295mm 125 150 349
137,700,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 3 125 150 407
151,800,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 3a پروانه300mm 125 150 407
153,800,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 4 125 150 465
173,600,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 4a پروانهa310mm 125 150 465
175,600,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 5 125 150 523
196,300,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 6 125 150 581
220,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 6a پروانه310mm 125 150 581
222,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات