ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپهای فشارقوی == (WKL) / پمپ فشار قوی WKL 125
پمپ فشار قوی WKL 125
شروع قیمت از : 231,500,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 125/ 1 125 150 291
231,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 1a پروانه295mm 125 150 291
232,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 2 125 150 349
282,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 2a بروانه310mm 125 150 349
284,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 2a پروانه295mm 125 150 349
284,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 3 125 150 407
316,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 3a پروانه300mm 125 150 407
319,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 4 125 150 465
361,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 4a پروانهa310mm 125 150 465
365,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 5 125 150 523
408,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 6 125 150 581
458,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 6a پروانه310mm 125 150 581
464,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات