ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپ فشار قوی WKL 125
پمپ فشار قوی WKL 125
شروع قیمت از : 76,000,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 125/ 1 125 150 291
76,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 1a پروانه295mm 125 150 291
76,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 2 125 150 349
92,750,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 2a بروانه310mm 125 150 349
92,750,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 2a پروانه295mm 125 150 349
92,750,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 3 125 150 407
103,890,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 3a پروانه300mm 125 150 407
103,890,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 4 125 150 465
118,750,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 4a پروانهa310mm 125 150 465
118,750,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 5 125 150 523
134,250,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 6 125 150 581
150,650,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 6a پروانه310mm 125 150 581
150,650,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات