ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپ فشار قوی WKL 150
پمپ فشار قوی WKL 150
شروع قیمت از : 180,100,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 150/ 1 150 200 637
180,100,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 150/ 1a پروانه330mm 150 200 637
182,100,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 150/ 2 150 200 737
183,200,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 150/ 2a پروانه345mm 150 200 737
185,200,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 150/ 2a پروانه330mm 150 200 737
185,200,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 150/ 3 150 200 837
213,100,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 150/ 3a پروانه345mm 150 200 837
215,100,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 150/ 3a پروانه330mm 150 200 837
215,100,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 150/ 4 150 200 937
244,300,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 150/ 4a پروانه345mm 150 200 937
246,300,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 150/ 5 150 200 1037
276,700,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 150/ 5a پروانه345mm 150 200 1037
278,700,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 150/ 6 150 200 1203
459,400,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 150/ 6a پروانه345mm 150 200 1203
461,400,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات