ابزار وبمستر

فروشگاه / اتا بلوک گروه // 32
اتا بلوک گروه // 32
شروع قیمت از : 0ريال
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
32-160a اتابلوک (2900دور - 4Kw) 32 50 0
0ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
32-160b اتابلوک (2900دور - 3Kw) 32 50 0
0ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
32-160c اتابلوک (2900دور - 2.2Kw) 32 50 0
0ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات