ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپ گریز ازمرکز === (ETA) / پمپ گریز از مرکز گروه ETA 32
پمپ گریز از مرکز گروه ETA 32
شروع قیمت از : 20,054,850ريال
به طور کلی پمپ به دستگاهی گفته می‌شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می‌کند، انتقال دهد. در نتیجه، انرﮊی سیال پس از خروج از این دستگاه (پمپ) افزایش می‌یابد. در پمپ‌ها تغییرات انرﮊی سیال همواره به صورت تغییر فشار سیال مشاهده می‌گردد.
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041
تلفن قسمت فروش : 09356128292 و 42544258-041 
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
ETA 32-160 32 50 33
20,054,850ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 32-160a پروانه160mm 32 50 33
20,354,850ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 32-160a پروانه150mm 32 50 33
20,354,850ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 32-160a پروانه140mm 32 50 33
20,354,850ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 32-200 32 50 38
22,356,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 32-200a پروانه200mm 32 50 38
22,656,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 32-200a پروانه190mm 32 50 38
22,656,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 32-200a پروانه180mm 32 50 38
22,656,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 32-250 32 50 52
26,466,100ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 32-250a پروانه250mm 32 50 52
26,766,100ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 32-250a پروانه240mm 32 50 52
26,766,100ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 32-250a پروانه230mm 32 50 52
26,766,100ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات