ابزار وبمستر

فروشگاه / قطعات یدکی ****** WKL / گروه محورهای WKL / محورهای WKL 40 و WKL 32
محورهای WKL 40 و WKL 32
شروع قیمت از : 524,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 42544214 و 42544213 - 041
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
محور WKL32&40/ 1 0 0 0
524,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
620,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
704,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
768,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
818,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
865,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
912,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
961,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
1,016,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
1,111,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
1,151,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
1,212,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
1,255,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
1,339,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
1,387,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
1,403,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
1,443,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات