ابزار وبمستر

فروشگاه / قطعات یدکی ****** WKL / گروه محورهای WKL / محورهای WKL 40 و WKL 32
محورهای WKL 40 و WKL 32
شروع قیمت از : 1,338,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 42544214 و 42544213 - 041
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
محور WKL32&40/ 1 0 0 0
1,338,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
1,450,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
1,562,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
1,674,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
1,786,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
1,898,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
2,010,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
2,122,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
2,234,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
2,346,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
2,489,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
2,602,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
2,714,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
2,826,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
2,938,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
3,050,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
0 0 0
3,161,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات