ابزار وبمستر

فروشگاه / قطعات یدکی ****** WKL / گروه محورهای WKL / محورهای WKL 150
محورهای WKL 150
شروع قیمت از : 6,753,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 42544214 و 42544213 - 041
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
محور WKL150/ 1 0 0 0
6,753,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
محور WKL150/ 2 0 0 0
7,691,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
محور WKL150/ 3 0 0 0
8,081,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
محور WKL150/ 4 0 0 0
9,676,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
محور WKL150/ 5 0 0 0
10,200,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
محور WKL150/ 6 0 0 0
17,585,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات