ابزار وبمستر

فروشگاه / NPSH وکاویتاسیون چیست؟
 
تبلیغات
لیست قیمت قطعات یدکی به روز رسانی نشده است،با ما تماس بگیرید
 

NPSH وکاویتاسیون چیست؟

     

محاسبه ارتفاع مکش مثبت خالص (NPSH) نامیده می شود

حداقل میزان عملیاتی که می­توان در نقطه پایان مکش پمپ آب بدست آورد، بواسطه شروع کاویتاسیون محدود گردیده ­اند.

کاویتاسیون تشکیل حفره­ های پر از بخار به همراه مایعات بوده که در آن فشار بصورت داخلی به یک میزان بحرانی یا نقطه برابری فشار داخلی و یا کمتر از فشار بخار مایع است.

گردش حفرات پر از بخاری که با جریان هستند، هنگام رسیدن به یک محل فشار بالاتر، بخار موجود در حفرات متراکم می­گردند.

حفرات با امواج فشار مولد انتقال داده شده به سمت دیواره ­ها برخورد می­نمایند. این موارد مربوط به چرخه فشار، به تدریج تغییر شکل داده و بازده ناشی از فرسودگی یا کارکرد زیاد می ­باشند. این پدیده توسط یک طنین متالیک تولید شده از طریق ضربه زدن بر روی جداره ­های لوله طبقه ­بندی شده وکاویتاسیون اولیه نامیدهمی­شود.

     
ادامه