ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپ گریز از مرکز گروه ETA 32 / 03)پمپ گریزازمرکز ETA 32-160a با پروانه 150mm (تراش دوم)
03)پمپ گریزازمرکز ETA 32-160a با پروانه 150mm (تراش دوم)
  • 03)پمپ گریزازمرکز ETA 32-160a با پروانه 150mm (تراش دوم)
  • 03)پمپ گریزازمرکز ETA 32-160a با پروانه 150mm (تراش دوم)
  • 03)پمپ گریزازمرکز ETA 32-160a با پروانه 150mm (تراش دوم)
  • 03)پمپ گریزازمرکز ETA 32-160a با پروانه 150mm (تراش دوم)
  • 03)پمپ گریزازمرکز ETA 32-160a با پروانه 150mm (تراش دوم)

03)پمپ گریزازمرکز ETA 32-160a با پروانه 150mm (تراش دوم)

پمپ ETA 32-160 قابلیت استفاده در تاسیسات آپارتمانها وبرجهای مسکونی و...
نقطه راندمان : معمولا ستون وسط جدولهای راهنمای پمپ اتا ( ETA ) و فشار قوی ( و کا ال-WKL ) بهترین حالت هد و دبی را با مصرف انرژی مناسب و استحلاک کم دارا می باشند.
(لطفا جهت استفاده بیشتر از امکانات سایت ثبت نام نمایید)

قیمت : 8,350,000ريال
دور در دقیقه قطر پروانه
میلی متر (mm)
آبدهی در نقطه راندمان (m3/h) ارتفاع در نقطه راندمان (m) قدرت موتور
اسب بخار (HP)
قدرت موتور
کیلو وات (KW)
جریان
آمپر(Amp)
1450 150 8 6.70 0.75 0.55 1.70
150 10 5.80 0.75 0.55 1.70
150 12 4.60 0.75 0.55 1.70
2900 150 15 27.00 4.00 3 6.60
150 20 23.00 4.00 3 6.60
150 25 17.00 4.00 3 6.60