ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپ گریز از مرکز گروه ETA 100 / 04) پمپ گریز از مرکز ETA 100-160a با پروانه 160mm/120mm (مورب- تراش سوم)
04) پمپ گریز از مرکز ETA 100-160a با پروانه 160mm/120mm (مورب- تراش سوم)
  • 04) پمپ گریز از مرکز ETA 100-160a با پروانه 160mm/120mm (مورب- تراش سوم)

04) پمپ گریز از مرکز ETA 100-160a با پروانه 160mm/120mm (مورب- تراش سوم)

قیمت : 32,748,000ريال
دور در دقیقه قطر پروانه
میلی متر (mm)
آبدهی در نقطه راندمان (m3/h) ارتفاع در نقطه راندمان (m) قدرت موتور
اسب بخار (HP)
قدرت موتور
کیلو وات (KW)
جریان
آمپر(Amp)
1450 120 100 4.20 3.00 2.2 5.52
120 100 4.60 3.00 2.2 5.52
120 130 3.80 3.00 2.2 5.52
120 160 2.80 3.00 2.2 5.52
2900 120 200 18.00 25.00 18.5 34.00
120 200 18.20 25.00 18.5 34.00
120 250 16.00 25.00 18.5 34.00
120 300 13.00 25.00 18.5 34.00