ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپ گریز ازمرکز === (ETA) / پمپ گریز از مرکز گروه ETA 150 / 05)پمپ گریز از مرکز ETA 150-200a با پروانه 150mm/200mm (تراش چهارم-مورب)
05)پمپ گریز از مرکز ETA 150-200a با پروانه 150mm/200mm (تراش چهارم-مورب)
  • 05)پمپ گریز از مرکز ETA 150-200a با پروانه 150mm/200mm (تراش چهارم-مورب)

05)پمپ گریز از مرکز ETA 150-200a با پروانه 150mm/200mm (تراش چهارم-مورب)

قیمت : 41,800,000ريال
دور در دقیقه قطر پروانه
میلی متر (mm)
آبدهی در نقطه راندمان (m3/h) ارتفاع در نقطه راندمان (m) قدرت موتور
اسب بخار (HP)
قدرت موتور
کیلو وات (KW)
جریان
آمپر(Amp)
1450 155 250 9.00 10.00 7.5 16.50
155 255 9.00 10.00 7.5 16.50
155 300 7.00 10.00 7.5 16.50
155 350 5.00 10.00 7.5 16.50