ابزار وبمستر

فروشگاه / شاسی وکوبله / شاسی (باالکتروموتور3000دور) / شاسی پمپهای WKL (باالکتروموتور2900دور) / شاسی وکوبله WKL 32/ 4 (باالکتروموتور2900 دور)
شاسی وکوبله WKL 32/ 4 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی وکوبله WKL 32/ 4 (باالکتروموتور2900 دور)

قیمت : 4,490,000ريال