ابزار وبمستر

فروشگاه / شاسی وکوبله / شاسی (باالکتروموتور3000دور) / شاسی پمپهای WKL (باالکتروموتور2900دور) / شاسی کوبله WKL 40/ 4 (باالکتروموتور2900 دور)
شاسی کوبله WKL 40/ 4 (باالکتروموتور2900 دور)

شاسی کوبله WKL 40/ 4 (باالکتروموتور2900 دور)

قیمت : 5,947,000ريال