ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپ گریز ازمرکز === (ETA) / پمپهای چپ گرد + پشت تراکتوری (ETA) / پمپ گریزازمرکز ETA 150-315 چپ گرد
پمپ گریزازمرکز ETA 150-315 چپ گرد
  • پمپ گریزازمرکز ETA 150-315 چپ گرد

پمپ گریزازمرکز ETA 150-315 چپ گرد

پمپ ETA 150-315 چپ گرد قابلیت استفاده در آبیاری سنتی و باغها - یکی از بهترین گزینه های پمپهای پشت تراکتوری 
قیمت : 20,365,000ريال