ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپ گریز ازمرکز === (ETA) / پمپهای چپ گرد + پشت تراکتوری (ETA) / گریزازمرکز ETA 65-250L چپ گرد
گریزازمرکز ETA  65-250L چپ گرد

گریزازمرکز ETA 65-250L چپ گرد

پمپ ETA 65-250  چپ گرد قابلیت استفاده موتورهای دیزلی چپ گرد در تاسیسات صنایع غذایی - باغهای ویلایی زیر 2000 متر و برجهای مسکونی و...
قیمت : 95,563,000ريال