ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپ گریز ازمرکز === (ETA) / پمپهای چپ گرد + پشت تراکتوری (ETA) / گریزازمرکز ETA 100-200L چپ گرد
گریزازمرکز ETA 100-200L چپ گرد

گریزازمرکز ETA 100-200L چپ گرد

پمپ ETA 100-200 چپ گرد قابلیت استفاده در آبیاری قطره ای و باغها -موتورهای دیزلی چپ گرد- استخرها - تاسیسات صنایع غذایی - صنایع کاغذ و کارتن سازی
قیمت : 10,227,000ريال