ابزار وبمستر

فروشگاه / نحوه حمل و نصب الکترو پمپ
 

نحوه حمل و نصب الکترو پمپ

     

در تصویر سمت راست نحوه جابجائی صحیح الکترو پمپ ETA توسط جرثقیل نشان داده شده است
     
ادامه