ابزار وبمستر

فروشگاه / کاربریهای غلط که موجب استهلاک سریع پمپ میگردد
 

کاربریهای غلط که موجب استهلاک سریع پمپ میگردد

     

1) انتخاب و استفاده از لوله ها وفلنجهای نا مناسب در قسمت مکش و قسمت رانش پمپ که موجب تلف شدن انرژی مصرفی میگردد.


2) کم توجهی به بستن دقیق لوله به فلنج مکش (که باعث میشود هوا از قسمت واشر لاستیکی وارد پمپ گردد)

3) عدم گریسکاری بموقع قسمت بلبرینگها

4) تنظیم نادرست پیچهای عینکی و جا گذاری غلط نخ نسوز

5) استفاده از شیر در نزدیک فلنج رانش که بدون استفاده به استخر برمیگردد (این کار باعث میشود الکتروپمپ در آبدهی زیاد کار کرده وفشار زیادی به موتور و بلبرینگها وارد شود )  یعنی عمل پمپاژ در ابتدای مسیر خنثی میشود.

6) عدم کنترل واسکازین در یاتاقان پمپهای بزرگ

7) در بیشتر مواردی که بلبرینگها زود مستحلک میگردد کنترل قسمت کوبلینگ یا گاردان فراموش میگردد.

8) نبستن توری مناسب به سوپاب

9) کار گذاری مورب سوپاب (سوپاب باید همیشه بطور عمود در آب قرار گیرد)

10) عدم استفاده از شیر فلکه در لوله های مکش و رانش + عدم استفاده از شیر قطع کن در ابتدای رانش

11) کارگیری نظرات افراد کم تجربه

نقطه مهم : همیشه جهت کاربری صحیح از دفترچه راهنمای پمپ استفاده نمایید.

     
ادامه